Factoring is een manier om snel en flexibel over liquide middelen te beschikken. Door middel van deze flexibele vormen van werkkapitaalfinanciering kunnen ondernemingen groeien en wordt de continuïteit van de business gegarandeerd.

Factoring en asset based financing zijn flexibele vormen van werkkapitaalfinanciering. Uw debiteurenportefeuille  dient als basis voor de financiering. Naast uw debiteuren kunnen ook voorraden en inkopen als onderpand dienen voor de financiering.
 

Lees meer over: Factoring en asset based financing